Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Γιατί η εκπαίδευση θέλει και κοινωνική ευαισθησία…

 

Η Στρατηγική & Οι Δεσμεύσεις μας Ε.Κ.Ε.

Πρωταρχικό στόχο του στρατηγικού σχεδίου του ΙΕΚ ΑΛΦΑ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), αποτελεί η θέσπιση μίας εταιρικής & εκπαιδευτικής κουλτούρας συνυφασμένης με κοινωνική ευαισθησία, δηλαδή με τη δημιουργία αξιών και την εφαρμογή ενεργειών που εγγυώνται ότι ως εκπαιδευτικός φορέας λειτουργεί θετικά για την Κοινωνία, τους Εργαζόμενους και το Περιβάλλον σε όλες τις επιχειρηματικές του πρωτοβουλίες.

Συνοπτικά, η στρατηγική Ε.Κ.Ε. του ΙΕΚ ΑΛΦΑ εκφράζεται με τις παρακάτω δεσμεύσεις του:

  • Η ανάπτυξη κουλτούρας Ε.Κ.Ε. μέσω δράσεων και πρωτοβουλιών που έχουν ως έναυσμα την αλληλεγγύη και την προσφορά στο συνάνθρωπο09
  • Η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας και οι καινοτόμες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που στόχο έχουν να προσφέρουν νέες ευκαιρίες στην Εκπαίδευση στους νέους της χώρας μας
  • Η κοινωνική & πολιτιστική καλλιέργεια των σπουδαστών μας, ούτως ώστε να είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα του κοινωνικού γίγνεσθαι, αλλά και ενεργοί πολίτες
  • Η εξασφάλιση ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού που δημιουργεί ένα περιβάλλον σεβασμού και ανάπτυξης
  • Η προώθηση της προστασίας των Εργασιακών και πρωτίστως των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους σπουδαστές μας
  • Η ενεργή συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθησίας & η προτροπή προς τους συνεργάτες και τους σπουδαστές μας να προσφέρουν το χρόνο τους σε οργανωμένες δράσεις εθελοντικής εργασίας για το περιβάλλον, όπως δενδροφυτεύσεις ή καθαρισμοί παραλιών
  • Η αδιάλειπτη συμμετοχή στα δρώμενα της τοπικής κοινωνίας και οι δράσεις για την ικανοποίηση ουσιαστικών αναγκών των πολιτών της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας

Συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σου

 Αθήνα Πειραιάς Γλυφάδα Θεσσαλονίκη

Τα πεδία με αστερίσκο (*) θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά.